چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 24 دی 1398 05:42

نمای کلی گردشگری خروجی جمهوری خلق چین

اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امور خارجه گزارشی تحت عنوان نمای کلی گردشگری خروجی جمهوری خلق چین جهت بهره برداری ارسال کرده است.

52 676

در این گزارش ساختار و تغییر فرآیند گردشگری خروجی چین طی چند سال اخیر بر اساس گزارش های منتشر شده توسط سازمان جهانی گردشگری، آکادمی گردشگری چین و تحقیقات مراکز معتبر و فعال در حوزه گردشگری چین و با هدف گسترش و تعمین آشنایی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری کشورمان با گردشگری چین تدوین شده است. 

خواندن 341 دفعه