شورای مشترک

به اطلاع اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل می رساند نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه و نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده این اتاق مشترک  در روز سه شنبه مورخ 98/04/18 ساعت 10:00 صبح با دستور جلسات ذیل در طبقه ششم اتاق ایران برگزار می گردد. دستور جلسه…
نوبت اول مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش چهارشنبه 26 تیر98 ساعت 15:30 و 17:30 برگزار می شود.
حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و انگلیس روز سه شنبه مورخ 25 تیرماه 1398 در اتاق بازرگانی تهران برگزار می گردد. جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 تماس حاصل نمائید.
حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران نوبت اول و دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا روز یکشنبه 16 تیرماه 1398 به ترتیب در ساعات 14 و 14:30 در طبقه دهم اتاق ایران برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلن: 85730000-021 تماس…
به اطلاع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران- سوریه در دستور کار این اتاق در سال 98 قرار دارد. از کلیه اعضاء علاقمند به عضویت در  مجمع موسس اتاق مذکور دعوت می شود تا طی نامه ای مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را به…
بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نوبت اول، روز دوشنبه 20 خردادماه 1398 ساعت 14 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می گردد.
بر اساس اطلاع اتاق ایران، نوبت دوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، سه شنبه 18 تیر98 به ترتیب در ساعات 14 و 15 در سالن کنفرانس ساختمان شمالی اتاق ایران برگزار می شود.
بر اساس اطلاع اتاق ایران، مجامع عمومی فوق العاده وعادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا در نوبت اول، سه شنبه 4 تیرماه 98 در ساعات 15 و 16 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود. دستور جلسه مجمع عادی سالیانه: - استماع و بررسی گزارش هیات…
صفحه2 از9