شورای مشترک

به اطلاع اعضا محترم میرساند اتاق ایران اقدام به تاسیس اتاق های مشترک ایران - تایلند، ایران - سنگاپور، ایران - ویتنام، ایران تایوان، ایران - قطر می نماید. از علاقمندان که دارای سابقه فعالیت اقتصادی با این کشورها می باشند تقاضا میگردد مداراک شناسایی خود را اعم از (رونوشت…
صفحه6 از6