چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 08 مهر 1398 12:17

مجمع عمومی عادی اتاق ایران و روسیه - نوبت دوم

به اطلاع می رساند نوبت دوم مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 ساعت 14:00   با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 
•  انتخاب هیات مدیره و بازرس
•  استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و تصویب آن 
•  بررسی و تصویب حسابهای سال مالی منتهی به اسفند 97
•  انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
•  سایر مواردی که در صلاحدید مجمع باشد.

خواندن 386 دفعه