چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 18 آذر 1397 12:25

مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان برگزار می شود.

بر اساس اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران، مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان ساعت 14 روز چهارشنبه 21 آذرماه 97 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.

خواندن 472 دفعه