شورای مشترک

حسب اطلاع امور بین الملل اترات ایران، مجمع عمومی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایرن و قطر در نوبت  اول ، ساعت 10:30 روز دوشنبه 20 اسفند ماه سال جاری در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.
از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان دعوت می شود تا در مجامع فوق العاده و عمومی عادی سالیانه (به طور فوق العاده) این اتاق که در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 در سالن اجتماعات طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران با دستور جلسه زیر برگزار…
بر اساس اعلام اتاق ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه (با دستور کار انتخاب بازرس) و مجمع عمومی فوق العاده (با دستور کار تصویب اصلاحیه اساسنامه مصوب 97.04.20 شورای عالی نظارت) اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی ساعت 15 و 30 دقیقه روز سه شنبه 14 اسفند97 در طبقه اول…
بر اساس اعلام اتاق ایران، مجمع نوبت دوم عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 17 بهمن 97 در محل اتاق زاهدان برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85730000- 021 تماس حاصل نمایید.
حسب اطلاع معاونت بین‌الملل اتاق ایران، از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران، بلژیک دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی این اتاق با دستور کار انتخابات هیئت مدیره  که در روز ساعت 14:00 روز یکشنبه 97/11/14 در طبقه هشتم اتاق ایران تشکیل می شود، حضور بهم رسانند. 
از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران – کره جنوبی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این اتاق که  ساعت 15:00 روز سه شنبه  مورخ 97/10/11 در سالن طبقه اول ساختمان جدید  اتاق ایران، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.…
بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجمع عمومی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت روز دوشنبه 26 آذرماه 1397 در اتاق ایران برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 85730000-021 تماس حاصل نمائید.
بر اساس اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران، مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان ساعت 14 روز چهارشنبه 21 آذرماه 97 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.
صفحه1 از6