شورای مشترک

حسب اطلاع امور بین الملل اتاق ایران،مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره به زودی در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد.  لذا از کلیه اعضاء واجد شرایط اتاق ایران دعوت می شود تا درخواست عضویت و  مدارک مورد نیاز به شرح ذیل…
به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان، روز یک شنبه مورخ 98/04/30 ساعت 10:30 صبح با دستور جلسات ذیل در محل این اتاق مشترک به آدرس : "تهرانپارس، ابتدای جاده دماوند، خیابان سازمان آب ( شهید نشوه )، پلاک 12 " برگزار می…
 به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره به زودی در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد. از کلیه اعضاء واجد شرایط اتاق ایران دعوت می شود تا درخواست عضویت و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل را به شماره…
به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا در نوبت دوم، روز دوشنبه مورخ 98/04/24 ساعت 14:30 با دستور جلسات ذیل در سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران، برگزار می گردد. دستور جلسه عادی سالیانه: •    استماع و بررسی گزارش…
 به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در نوبت دوم، روز دوشنبه مورخ 98/04/31 ساعت 15:00 با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می گردد. دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: •    استماع و بررسی…
به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه روز یک شنبه مورخ 98/04/23 ساعت 15:00 و 16:00  با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد.  دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: •    استماع گزارش هیات مدیره و…
به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا در نوبت دوم، روز دوشنبه مورخ 98/04/24 ساعت  14:00 و 15:30 با دستور جلسات ذیل در سالن بزرگ جلسه طبقه ششم، برگزار می گردد. دستور جلسه عادی سالیانه: •    استماع و بررسی گزارش هیات…
در اجرای موافقت اصولی شماره 2127 /ص/27مورخ 98/02/31 هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت " انجمن قیر ایران " در اتاق ایران، مقرر شد تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/04/16 در محل سالن جلسات…
صفحه1 از9