شورای مشترک

مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه این اتاق روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ به ترتیب از ساعت ۱۵ الی ۱۶ و ۱۶ الی ۱۸ در طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود. دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: ۱- بررسی و تصویب اساسنامه جدید اتاق های مشترک مصوب شورای…
به اطلاع می رساند نوبت دوم مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 ساعت 14:00   با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.  دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: •  انتخاب هیات مدیره و بازرس•  استماع گزارش…
به اطلاع می رساند نوبت اول مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 ساعت 16:00 و 17:00  با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.  دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: •  انتخاب هیات مدیره و…
حسب اطلاع امور بین الملل اتاق ایران،مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره به زودی در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد.  لذا از کلیه اعضاء واجد شرایط اتاق ایران دعوت می شود تا درخواست عضویت و  مدارک مورد نیاز به شرح ذیل…
به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان، روز یک شنبه مورخ 98/04/30 ساعت 10:30 صبح با دستور جلسات ذیل در محل این اتاق مشترک به آدرس : "تهرانپارس، ابتدای جاده دماوند، خیابان سازمان آب ( شهید نشوه )، پلاک 12 " برگزار می…
 به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره به زودی در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد. از کلیه اعضاء واجد شرایط اتاق ایران دعوت می شود تا درخواست عضویت و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل را به شماره…
به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا در نوبت دوم، روز دوشنبه مورخ 98/04/24 ساعت 14:30 با دستور جلسات ذیل در سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران، برگزار می گردد. دستور جلسه عادی سالیانه: •    استماع و بررسی گزارش…
 به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در نوبت دوم، روز دوشنبه مورخ 98/04/31 ساعت 15:00 با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می گردد. دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: •    استماع و بررسی…
صفحه1 از9