شورای مشترک

به اطلاع اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده این اتاق مشترک با دستور جلسه ذیل روز دوشنبه مورخ 98/03/27 ساعت 15:00 در طبقه ششم اتاق ایران برگزار می گردد. دستور جلسه مجمع عادی سالیانه: •    استماع و بررسی گزارش هیات مدیره •   …
حسب اطلاع امور بین الملل اتاق ایران ، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نوبت اول روز دو شنبه 1398/03/20 ساعت 14:00 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار میگردد. دستور جلسات عادی سالیانه : -ارایه گزارش هیات مدیره -ارایه گزارش…
حسب اطلاع امور بین الملل اتاق ایران ، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در نوبت اول روز سه شنبه 1398/03/21 ساعت 15:00 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار میگردد. دستور جلسات عادی سالیانه : -ارایه گزارش هیات مدیره -ارایه عملکرد…
مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام، یکشنبه 19 خرداد سال جاری ساعت 14 در سالن اجتماعات طبقه ششم اتاق ایران برگزار می‌شود. طبق اعلام معاونت بین‌الملل اتاق ایران، در این جلسه اعضای هیات مدیره  اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام با برگزاری انتخابات، تعیین می‌شوند. معاونت بین‌الملل…
به اطلاع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران- تایلند، ایران-‌ رومانی، ایران-‌ فنلاند، ایران- مکزیک،‌ ایران- کرواسی و  ایران- آفریقای جنوبی در دستور کار این اتاق در سال 98 قرار دارد. لذا از کلیه اعضاء اتاق ایران که سابقه فعالیت تجاری با کشورهای مورد…
از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران – اوکراین دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1398/02/17 در  اتاق بازرگانی ایران با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:*استماع و…
حسب اطلاع امور بین الملل اترات ایران، مجمع عمومی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایرن و قطر در نوبت  اول ، ساعت 10:30 روز دوشنبه 20 اسفند ماه سال جاری در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.
از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان دعوت می شود تا در مجامع فوق العاده و عمومی عادی سالیانه (به طور فوق العاده) این اتاق که در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 در سالن اجتماعات طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران با دستور جلسه زیر برگزار…
صفحه1 از6