یکشنبه, 30 تیر 1398 09:51

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه مواد غذایی روسیه

اتاق بازرگانی البرز در نظر دارد از تاریخ 2 لغایت 5 مهرماه 1398 همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه مواد غذایی روسیه یک هیات تجاری متشکل از بازرگانان و تجار به شهر مسکواعزام نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 33420186-026 تماس حاصل فرمائید.

خواندن 482 دفعه