دوشنبه, 08 آبان 1396 06:49

صورتجلسه شواریعالی توسعه صادرات غیر نفتی

نوشته شده توسط

دومین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ساعت 10:30 روز دوشنبه 10/07/96 در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

 

 

1328101811 Download

 متن صورتجلسه شواریعالی توسعه صادرات غیر نفتی

خواندن 241 دفعه