یکشنبه, 02 مهر 1396 04:48

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي

نوشته شده توسط

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی که به پيشنهاد کارگروه برنامه ملی پيشبرد برون گرايی اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتی) در جلسه مورخ ۹ / ۵ / ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصويب رسيده است از سوی معاون اول رييس جمهوری برای اجرا به کليه دستگاه های اجرايی ابلاغ شد.

 

download.jpg

خواندن 264 دفعه