دوشنبه, 30 مرداد 1396 07:59

حمل و نقل مواد خطرناک

نوشته شده توسط

کلیه شرکتهای باربری متولی حاملین مواد خطرناک موظفند آئین نامه اجرائی حمل و نقل مواد خطرنک مصوبه 44870 ت 22029 مورخ 80/12/27 و اصلاحیه آن به شماره 44972/ ت/ 31325 مورخ 83/8/13 هیات محترم وزیران را با جدیت پیگیری و اجرا نمایند.

photo_2017-08-21_13-02-34.jpg

خواندن 269 دفعه