آئین نامه ها

امکان ترخیص کالای تایید شده به صورت بانکی (نیما) قبل از تامین ارز از سامانه مذکور فراهم شد. در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه 97/67089 مورخ 97/03/01 اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند در مورد آن دسته از ثبت سفارش هایی…
دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان موضوع ابلاغیه شماره 9911-97/م مورخ 11/4/97 معاون اول محترم رئیس جمهور کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ 97/1/22 اقدام به…
سازمان تامین اجتماعی اصلاح برخی از مقررات بازرسی دفاتر قانونی خود را اعلام کرد که به جزئیات آن در زیر اشاره شده است.
سازمان ملی استاندارد جهت اجرای کارآمد مصوبه شورایعالی استاندارد، اطمینان از کیفیت کالای صادراتی با استاندار یا مشخصات فنی مورد قبول کشور خریدار (مقصد صادراتی)، تسهیل در صادرات کالای مشمول استاندار اجباری و جلوگیری از کنترلهای غیرضروری و کاهش هزینه های نظارت، برای صادرات کالاهایی که دارای پروانه کاربرد نشان…
این قانون با هدف حمایت از تولید کنندگان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال جاری به نام حمایت از کالای ایرانی اجرا می شود و کارفرمایان با لحاظ شرایط مقرر در این قانون می توانند با پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرائم مربوطه بهره‌مند…
براساس نامه دادستان کل کشور و ابلاغ آن به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استان ها، کارفرمایانی که مبادرت به بکارگیری اتباع بیگانه که فاقد پروانه کار بوده و یا مدت اعتبار پروانه آنان منقضی شده نمایند، مجرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.   قوانین مربوط به…
«اصلاحیه دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه…
یکی از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ واﻣﻴﺪ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﺸﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان،اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﻜﻼت آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻛﺎري اﻳﻦ ﻧﻬﺎد…
صفحه2 از3