یکشنبه, 05 شهریور 1396 08:19

چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت

نوشته شده توسط

 نامه شماره 96/459501 مورخه 96/5/18 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص "چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت" جهت بهره برداری لازم بحضور ارائه میگردد.

 

گمرک

خواندن 763 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 شهریور 1396 08:40