یکشنبه, 12 تیر 1401 11:15

رفع تعلیق کارت بازرگانی در صورت ورود کالا به کشور

نوشته شده توسط

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1398 تا پایان 1400 در صورت ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان خردادماه 1401 منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی، دال بر عدم انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه، به منظور ثبت سفارش، اظهار و ترخیص کالا مجاز خواهد بود.

52 676

خواندن 110 دفعه