شنبه, 10 ارديبهشت 1401 11:15

ثبت اعتراضات مالیاتی از طریق پنجره واحد الکترونیکی

نوشته شده توسط

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم، سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده که از 18 اردیبهشت ماه جاری به بعد، اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی به آدرس www.tax.gov.ir در موعد مقرر قانونی به ادارت کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و در غیر اینصورت مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

خواندن 181 دفعه