یکشنبه, 15 فروردين 1400 05:47

اصلاحات 140 ردیف تعرفه از کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399

نوشته شده توسط

اصلاحات 140 ردیف تعرفه از کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ 16 دی‌ماه 1399، اصلاحات 140 ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 را در بر می‌گیرد که پس از تائید اسحاق جهانگیری، معاون اول  رئیس جمهوری، برای صدور دستور اعمال مفاد تصویب‌نامه مزبور ابلاغ شده است.

52 676

خواندن 30 دفعه