الگوی مدیریت شناسه (برند)در صنایع غذایی ایران

شناسه « قول وقرار و وعده » های مبتنی بر« تمایز ها و شایستگی»های ویژه و «تعهد و تداوم» آنهاست.

شناسه فرایند کاشت،داشت،برداشتِ ارزشهای مادی ومعنوی است.

شناسه عصاره ای از وعده ها، تعهدات، تجربیات وعوامل وابسته ابزاری و رفتاری است که نتیجه آن جایگاه و  وجهه و سرقفلی و ارزش شناسه است.

در این اسلاید ما با با این مفهوم آشنا می شویم

اطلاعات تکميلي

  • حجم :: 380 K
  • تعداد صفحات :: 32
  • تهیه و تنظیم :: دکتر احمد روستا
  • موضوع :: الگوی مدیریت شناسه (برند)در صنایع غذایی ایران
خواندن 711 دفعه