info@kashanccima.org
55457020 ، 55452288 - 031

خدمات مشاوره صادرات

براي دستیابی به اطلاعات بیشتر و همچنین کسب آگاهی از کسب و کار در کشورهاي مختلف از لحاظ فعالیت هاي بازرگانی، می توان از کمک رایزنان بازرگانی نیز استفاده نمود. قاعدتا کشورهایی که در آن ها رایزنان بازرگانی در حال فعالیت هستند، با توجه به تسهیلاتی (در ادامه شرح وظایف این افراد آمده است) که این افراد براي بازرگانان فراهم میسازند، براي انجام صادرات بازارهاي هدف مناسبی به شمار می آیند. براي کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات پایه در مورد کشورهاي هدف، مشخصات رایزنان بازرگانی و راههاي برقراي تماس و ارتباط با آن ها به آدرس زیر مراجعه نمائید.

از دیگر اقدامات اتاق کاشان به کارگیرى و استخدام مشاورین با تجربه در زمینه هاى صادرات و واردات بوده که اعضاى اتاق از وجود مشاورین این حوزه بهرمند شوند.
طبق هماهنگی های بعمل آمده مشاوران اتاق بازرگانی کاشان به منظور رسیدگی به مشکلات و ارائه مشاوره جهت تعیین وقت فرم روبرو را تکمیل و با شماره های 55452288 داخلی 8 تماس حاصل فرمایید.

خواندن 986 دفعه

فرم ارسال پیام به مشاور اتاق

نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input

شماره تلفن همراه(*)
Invalid Input

شماره تلفن ثابت(*)
Invalid Input

پست الکترونیکی(*)
Invalid Input

انتخاب مشاور(*)
Invalid Input

پیام شما(*)
Invalid Input

عبارت زیر را وارد نمائید:(*)
عبارت زیر را وارد نمائید:
  به روز رسانیInvalid Input